تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1357 
مدیریت 
دانشگاه گیلان 
 
نامشخص  
1369 
الهیات 
ازاد قم 
 
فوق لیسانس 
1381 
عرفان اسلامی 
علوم تحقیقات تهران 
 
خارج